อบรม TabLet

This slideshow requires JavaScript.

อบรมการใช้คอมพิวเตอร์(TabLet) เพื่อการเรียนการสอน

รุ่นที่ 2 วันที่  5-6 กันยายน  2555

ณ  ห้องแสงตะวัน โรงแรมโกลเด้นซิตี้  ราชบุรี

โดย…..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

Advertisements

เข้าวัดเวียนเทียน(โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว)

This slideshow requires JavaScript.

อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

This slideshow requires JavaScript.

การอบรมการใช้งาน Blog ที่ WordPress.com

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นป.1 ปี2555

This slideshow requires JavaScript.

นักเรียนชั้นป.1  กำลังวาดรูป ใบโบก ใบบัว